News SKR 730 Kalendarz imprez Wyniki Galeria Ksiega Dzungli Forum Pliki Linki English
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin


COŚ JESZCZE

 
REGATY
 
MP Klasy 730
Projekt Nowej 730
Informacje o MP klasy 730
Przebojowe Warzywa :)
BIG STAR niepokonany
 
...wiecej  
 
WAŻNE
 
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin
Składki za rok 2004
 
...wiecej  
 
MARKET
 
 

20:19:00 30.5.2005
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin /Ważne

  

VI Puchar Polski Klasy 730 sezonu żeglarskiego 2005

Regaty o Puchar Polski Klasy 730 rozgrywane są pod 
patronatem Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730. 
Ich celem jest wyłonienie najlepiej żeglującej załogi i 
jachtu w sezonie. System punktacji, rozwiązania 
regulaminowe otwierają drogę wszystkim załogom do 
walki o Puchar 
Klasy 730. Puchar Polski jest cyklem regat 
rozgrywanych zgodnie z Kalendarzem Imprez Klasy, 
wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF, 
Przepisów Pomiarowych Jachtów Klasy 730, Instrukcji 
Żeglugi i niniejszego regulaminu.

Do punktacji regat zalicza się wszystkie wymienione i 
punktowane
regaty z Kalendarza Imprez 2005. Klasyfikacji 
podlegają jachty oraz sternicy.

Puchar Polski przyznaje się za zwycięstwo w rankingu 
jachtów.
Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Zarząd 
Stowarzyszenia Klasy 730.

Regaty o Puchar Polski Klasy 730 są imprezą otwartą 
dla wszystkich zawodników startujących na jachtach 
klasy 730 i spełniających przepisy pomiarowe.

Ustala się następującą punktację w regatach 
kwalifikacyjnych:
•  I miejsce – ilość załóg startujących plus premia 2 
punkty, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  II miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 1 
punkty, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  III miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 0,5 
punktu, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  IV miejsce - ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami, pomnożone 
przez Współczynnik danych regat.
•  V miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami, pomnożone 
przez Współczynnik danych regat.
•  VI miejsce – itd.

W regatach w których sklasyfikowano mniej niż 3 
jachty, nie będą przyznawane pkt rankingowe dla 
jachtów i sterników.

W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez 
zawodników ubiegających się o Puchar Polski 
decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwa Polski 
Klasy 730. Pozostałe remisy rozstrzygane będą zgodnie 
z PRŻ ISAF. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po 
ostatnich regatach punktowanych Współczynnikiem 
Regat.

W regatach Pucharu Polski jacht musi mieć nalepki 
Sponsora Generalnego umieszczone w miejscu 
uzgodnionym z Mierniczym Klasy oraz na postoju 
podnosić flagę Sponsora Generalnego. Sternicy nie 
respektujący tego wymogu nie będą klasyfikowani w 
rankingu PP. Nalepki i flagi będą dostarczone przez 
Zarząd
wypowiedz się na FORUM
Kontakt Uwagi Administarcja
Proterians