News SKR 730 Kalendarz imprez Wyniki Galeria Ksiega Dzungli Forum Pliki Linki English
Informacje o MP klasy 730


COŚ JESZCZE

 
REGATY
 
MP Klasy 730
Projekt Nowej 730
Informacje o MP klasy 730
Przebojowe Warzywa :)
BIG STAR niepokonany
 
...wiecej  
 
WAŻNE
 
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin
Składki za rok 2004
 
...wiecej  
 
MARKET
 
 

22:49:00 13.7.2005
Informacje o MP klasy 730 /Gdynia Sailing Days

  

GDYNIA SAILING DAYS
Mistrzostwa Polski w klasie 730 
Gdynia 26-30.07.2005

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Organizator: 
Regaty organizuje Stowarzyszenie Żeglarstwa 
Regatowego przy współpracy z Polskim Związkiem 
Żeglarskim.
Impreza objęta jest oficjalnym patronatem Prezydenta 
Miasta Gdyni.

2. Przepisy: 
Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami 
Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ) 2005-2008 ISAF, 
Przepisami Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730, 
Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi i 
komunikatami Komisji Sędziowskiej.

3. Instrukcja Żeglugi: 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat od 
dnia 26.07.2005 r.

4. Warunki uczestnictwa: 
Jachty klasy 730 startujące w regatach muszą 
posiadać aktualny pomiar klasowy, oraz uregulowane 
składki członkowskie.

- Klasa: 730 - jachty Stowarzyszenia Regatowego 
Klasy 730

Mistrzostwa Polski będą uznane jako ważne przy 
minimum 5 startujących jachtach z 3 klubów. 

5. Jury Bezodwoławcze: 
Wszystkie decyzje Krajowego Jury są ostateczne, 
zgodnie z PRŻ 70.4. 

6. Terminarz wyścigów: 
Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów w klasie 730. 
Pierwszy wyścig w klasie 730 w dniu 27.07.2005 roku 
o godzinie 11.00. 

7. Zgłoszenia i wpisowe: 
Zgłoszenia na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym 
powinny być dostarczone do Biura Regat. Możliwa jest 
również rejestracja on-line poprzez formularz 
zgłoszeniowy umieszczony na oficjalnej stronie 
internetowej regat Gdynia Sailing Days 2004 
www.sail.gdynia.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 26.07.2005 od 
godziny 17.00 do 20.00
W dniu rejestracji do zgłoszenia należy dołączyć kopię 
świadectwa pomiarowego jachtów Stowarzyszenia 
Regatowego Klasy 730 warunkiem przyjęcia zgłoszenia 
będzie okazanie dokumentu obiegowego podpisanego 
przez mierniczego SRK 730. Wszystkie jachty 
startujące w regatach muszą posiadać ubezpieczenie.

Wpisowe w złotych polskich pobierane będzie dla 
wszystkich klas:

50 PLN za jacht oraz 20 PLN za każdego zawodnika

Wpisowe prosimy wpłacać na konto

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdynia
Numer konta: 26124035361111000040417952

Wpisowe będzie można uiścić w dniu rejestracji.

8. Inspekcja: 
Wszystkie jachty należy przedstawić do inspekcji 
pomiarowej w dniu 26.07.2005 w godzinach od 
09.00 do 20.00. 


9. Nagrody: 
Za pierwsze do trzeciego miejsca będą wręczane 
medale. 
Za pierwsze do szóstego miejsca będą wręczane 
dyplomy. 
Przewiduje się nagrody rzeczowe sponsorów.
Szczegółowe warunki przyznawania nagród 
rzeczowych sponsorów zostaną wywieszone na tablicy 
ogłoszeń 26.07.2005.

10. Cumowanie: 
Jachty startujące w regatach cumują w basenie 
jachtowym w Gdyni. Postój w okresie od 26.07 do 
30.07.2005 jest bezpłatny.

Adres Organizatora: 
Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego 
Al. Zjednoczenia 13 D, 81-345 Gdynia
tel.: + 58 660 64 31 oraz 
tel.: + 58 660 64 25 
tel./fax. + 58 782 75 
07                                    
     
www.sail.gdynia.pl 
gosd@miasto.gdynia.pl 
wypowiedz się na FORUM
Kontakt Uwagi Administarcja
Proterians