News SKR 730 Kalendarz imprez Wyniki Galeria Ksiega Dzungli Forum Pliki Linki English
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin


COŚ JESZCZE

 
REGATY
 
MP Klasy 730
Projekt Nowej 730
Informacje o MP klasy 730
Przebojowe Warzywa :)
BIG STAR niepokonany
 
...wiecej  
 
WAŻNE
 
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin
Składki za rok 2004
 
...wiecej  
 
MARKET
 
 

00:34:00 11.5.2004
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin /Ważne

  

V Puchar Polski Klasy 730 sezonu żeglarskiego 
2004

Regaty o Puchar Polski Klasy 730 rozgrywane są pod 
patronatem Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730. 
Ich celem jest wyłonienie najlepiej żeglującej załogi i 
jachtu w 
sezonie. System punktacji, rozwiązania regulaminowe 
otwierają drogę wszystkim załogom do walki o Puchar 
Klasy 730. Puchar Polski jest cyklem regat 
rozgrywanych zgodnie z Kalendarzem Imprez Klasy, 
wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF, 
Przepisów Pomiarowych Jachtów Klasy 730, Instrukcji 
Żeglugi i niniejszego regulaminu.

Do punktacji regat zalicza się 14 wymienionych i 
punktowanych 
regat z Kalendarza Imprez 2004. Klasyfikacji podlegają 
jachty oraz sternicy.

Puchar Polski przyznaje się za zwycięstwo w rankingu 
jachtow.
Nadzór merytoryczny i organizacyjny 
sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Klasy 730.

Regaty o Puchar Polski Klasy 730 są imprezą otwartą 
dla wszystkich zawodników startujących na jachtach 
klasy 730 i spełniających przepisy pomiarowe.

Ustala się następującą punktację w regatach 
kwalifikacyjnych:
•  I miejsce – ilość załóg startujących plus premia 2 
punkty, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  II miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 1 
punkty, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  III miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 0,5 
punktu, pomnożone przez Współczynnik danych regat.
•  IV miejsce - ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami, pomnożone 
przez Współczynnik danych regat.
•  V miejsce – ilość załóg startujących minus ilość 
załóg, która zajęła miejsce przed nami, pomnożone 
przez Współczynnik danych regat.
•  VI miejsce – itd.

W regatach w których sklasyfikowano mniej niż 5 
jachtow, nie będą przyznawane pkt rankingowe dla 
jachtow i sternikow.

W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez 
zawodników ubiegających się o Puchar Polski 
decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwa Polski 
Klasy 730. Pozostałe remisy rozstrzygane będą zgodnie 
z PRŻ ISAF. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po 
ostatnich regatach punktowanych Współczynnikiem 
Regat.

Przewiduje się prowadzenie dodatkowych klasyfikacji, 
rankingow w ramach klas wydzielonych (np. Majestic, 
One Design i inne). Warunkiem przyznania pkt 
rankingowych jest start min 3 jachtow w danej 
imprezie.
Sposób przyznawania pkt oraz prowadzenia rankingu 
klas wydzielonych jest identyczny ze stosowanym w 
rankingu generalnym.
Warunkiem przyznania Pucharu Polski w klasie 
wydzielonej jest rozegranie min 7 imprez oraz 
sklasyfikowanie w rankingu klasy min 5 jachtow.

W regatach Pucharu Polski jacht musi mieć nalepki 
Sponsora Generalnego umieszczone w miejscu 
uzgodnionym z Mierniczym Klasy oraz na postoju 
podnosić flagę Sponsora Generalnego. Sternicy nie 
respektujący tego wymogu nie będą klasyfikowani w 
rankingu PP. Nalepki i flagi będą dostarczone przez 
Zarząd
wypowiedz się na FORUM
Kontakt Uwagi Administarcja
Proterians