News skr730 Kalendarz imprez Wyniki Galeria Ksiega Dzungli Forum Pliki Linki English
DEKLARACJA

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania SRK 730 i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

 

.............................................................

Data i podpis

 

Nazwisko i imię................................................................................

 

Data urodzenia................................................................................

 

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy).....................................................................................

 

 

Telefon kontaktowy.........................................................................

 

Uprawnienia wodne........................................................................

 

Członkowie wprowadzający (imię i nazwisko, podpis)

 

1.......................................................................................

 

 

2.......................................................................................

 

 

 

Przyjęto uchwałą Zarządu SRK 730 w dniu .....................................................................................

 

 

 

 

...................................................................

Podpis Prezesa SRK 730


730
 
Władze Stowarzyszenia
Informacje o klasie
Informacje zarzadu
Statut
Deklaracja wstąpienia
Zawodnicy
Baza jachtów
Regulamin Pucharu Polski
Regulamin Meczowego Pucharu Polski
Przepisy pomiarowe
 
Strona archiwalna
 
REGATY
 
MP Klasy 730
Projekt Nowej 730
Informacje o MP klasy 730
Przebojowe Warzywa :)
BIG STAR niepokonany
 
...wiecej  
 
WAŻNE
 
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin
Składki za rok 2004
 
...wiecej  
 
MARKET
 
 
Kontakt Uwagi Administarcja
Proterians